محافظ تشک اغلب ضدآب میباشد تا از ورود آب به داخل تشک جلوگیری کند.

دیواره اغلب آنها توری میباشد تا جریان هوا برقرار باشد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه